Fafo reports

Search publications

Kvinner i kvalifisering
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver

Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund

Fafo-rapport 2011:02

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2011 Id-nr.: 20193