Fafo reports

Search publications

Lederlønn i kommunal sektor
Praksis og erfaringer fra lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2008:08

Nettutgave | Vedlegg (spørreskjema)

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 2008 Id-nr.: 20050