Skip to main content
  • Mona Bråten

Ledermedlemmer i Unios forbund

  • Fafo-rapport 2013:08
  • Fafo-rapport 2013:08

Hvilke begrunnelser har medlemmer i lederstillinger for å være organisert? Er de fornøyd med medlemskapet? Ledere og øvrige ansatte kan være organisert i samme forbund, men ha ulike forventninger. I rapporten diskuteres Unio-forbundenes utfordringer med å komme ledermedlemmene i møte, og mulige tiltak som kan settes inn.

  • Published: 1. February 2013
  • Ordering ID: 20298
Last ned publikasjonen

Fafo researchers