Skip to main content
  • Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård

Kvinner i fagbevegelsen 2013

Representasjon i LO og forbundene

  • Fafo-rapport 2013:10
  • Fafo-rapport 2013:10

I denne rapporten ser vi på kvinners representasjon og deltakelse i LO og i forbundene. Vi trekker opp de historiske linjene og ser på hvordan likestilling som saksfelt har utviklet seg i LO over 100 år.
Historien illustreres med portretter og intervjuer av kvinnelige tillitsvalgte. Vi spør:
– Hvordan er kvinners representasjon i ulike verv og posisjoner?
– Har kvinner styrket sin representasjon siden 2007?
– Hva gjenstår av utfordringer på likestillingsområdet, og hvordan arbeider forbundene med dette i dag?

  • Published: 2. February 2013
  • Ordering ID: 20300