Fafo reports

Search publications

Levekår og sosialhjelp
Hopning av levekårsproblemer blant individer og kommuner – effekt på sosialhjelpsutgifter

Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2008:02

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Published: 2008 Id-nr.: 20044