Skip to main content
  • Fafo-rapport 501
  • Torgeir Nyen

Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005

  • Fafo-rapport 501
 

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig fokusering på læringsvilkårene i arbeidslivet. Monitoren inneholder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, både vilkår for læring gjennom deltakelse i utdanning og opplæring og vilkår for uformell læring gjennom det daglige arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003.

  • Published: 8. March 2005
  • Ordering ID: 501
  • ISBN
    ISBN 82-7422-507-4ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Commissioned by