Skip to main content
  • Øyvind Berge og Mona Bråten

Medlemmer i lederstillinger

Utfordringer for Fellesorganisasjonen

  • Fafo-rapport 2009:28
  • Fafo-rapport 2009:28

Denne rapporten tar for seg ulike spørsmål knyttet til utfordringer og strategier for å beholde medlemmer i toppleder- og mellomlederstillinger i Fellesorganisasjonen (FO). FO er en profesjonsorganisasjon der ansatte og ledere er organisert i samme forbund. En slik organisasjonsmodell kan imidlertid by på noen utfordringer når det gjelder hvilken bistand og hvilke ordninger forbundet skal tilby de ulike medlemsgruppene. Formålet med dette forskningsprosjektet har vært å kartlegge hva medlemmer i toppleder- og mellomlederstillinger forventer av medlemskapet i FO, hva de er fornøyd med og hvor de ser forbedringsbehov. På grunnlag av dette gir vi også noen anbefalinger om tiltak som kan bidra til at denne medlemsgruppen forblir i Fellesorganisasjonen og i LO.

  • Published: 21. February 2009
  • Ordering ID: 20118
Last ned publikasjonen

Fafo researchers