Fafo reports

Search publications

Ja, vi elsker...
Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2009:27

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad

Published: 2009 Id-nr.: 20117