Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996

Analyse av medlemsstatistikk

  • Fafo-rapport 229
  • Fafo-rapport 229
I 1996 gjennomførte Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet en nesten to uker lang streik i slutten av april. Streiken involverte over 20 store og små steder rundt i landet, og fikk stor oppmerksomhet fra mediene. I denne undersøkelsen ser vi på hvordan streiken påvirket rekrutteringen til Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.

En rekke forhold kan føre til endringer i medlemsmassen til et fagforbund. Vervekampanjer, profilering under tarifforhandlinger eller spesielle hendelser i bransjen kan gi et forbund flere medlemmer. Få hendelser er likevel mer skjellsettende for et forbund enn en streik. Det er derfor av betydning for et forbund hvilken virkning en streik kan ha for arbeidstakernes ønske om å stå tilsluttet en fagorganisasjon.

Gjennom å analysere medlemsstatistikken i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet kan vi få svar på spørsmål om medlemsrekruttering under en streik. Fikk forbundet flere medlemmer på grunn av streiken? Når meldte hotell- og restaurantarbeiderne seg inn i forbundet? Var det før, under eller etter streiken? Undersøkelsen belyser også hvilke avdelinger og virksomheter som hadde størst innmelding, og om dette var avdelinger og virksomheter som var tatt ut i streik eller om innmeldingene var like mange ved andre avdelinger og virksomheter. Ved å se på hvor lenge de som meldte seg inn i forbundet under streiken ble stående i organisasjonen, gir undersøkelsen et mål på hvor stabile de nye medlemmene var.
  • Published: 19. February 1997
  • Ordering ID: 229
Last ned publikasjonen

Fafo researchers