Fafo reports

Search publications

Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996
Analyse av medlemsstatistikk

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 229

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 1997 Id-nr.: 229