Fafo reports

Search publications

Når velferd er til salgs
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester

Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene