Skip to main content
Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner

 • Fafo-rapport 2019:06
 • Fafo-rapport 2019:06

Heltid som norm i kommunesektoren har lenge vært et uttalt mål både for regjeringen, partene i arbeidslivet og mange kommuner. Dette har også engasjert kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal. Denne studien har kartlagt:

 • Omfanget av deltidsstillinger i (blant annet) omsorgstjenestene, barnehagene og grunnskolen
 • Ansattes begrunnelser for å jobbe deltid
 • Ledelsens forklaringer på den omfattende deltidspraksisen
 • Styrken i deltidskulturen
 • Kunnskapen om gevinster større stillinger kan ha for tjenesten
 • Oppslutningen om målet om heltidskultur
 • Synspunkter på tiltak for å skape flere store stillinger

In this report, consequences of “part-time culture” in different sectors such as health and care, kindergarten, technical and primary and secondary school in four municipalities (Flekkefjord, Hægebostad, Sirdal, and Kvinesdal) are studied. The data is based on qualitative interviews with employees, leaders, union representatives, users as well as surveys to employees, leaders, union representatives and politicians. Prior studies, mainly conducted in the health and care sector, have found that a high level of part-time employees may lead to reduced quality of service as well as operational inefficiency. This study principally confirms these findings across sectors. Most part-time employees are part-time employees because they want more leisure time and family time.

 • Published: 12. June 2019
 • Ordering ID: 20703