Skip to main content
  • Fafo-rapport 2015:41
  • Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter

NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

  • Fafo-rapport 2015:41
 

Unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv kommer ofte i kontakt med NAV. Hvordan NAV møter og følger opp unge brukere er derfor viktig, både for den enkeltes muligheter i arbeidslivet, men også for forvaltningen av fellesskapets ressurser. I denne rapporten undersøker vi hva NAV-veiledere mener er de største utfordringene i oppfølgingen av unge brukere, og om en
sterkere grad av spesialisering er gunstig i oppfølgingen av unge. Rapporten ser også på de tre ulike ungdomsgarantiordningene NAV forvalter.

  • Published: 10. November 2015
  • Ordering ID: 20446
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0239-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0240-3 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo researchers

Commissioned by