Skip to main content
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter

NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

  • Fafo-rapport 2015:41
  • Fafo-rapport 2015:41

Unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv kommer ofte i kontakt med NAV. Hvordan NAV møter og følger opp unge brukere er derfor viktig, både for den enkeltes muligheter i arbeidslivet, men også for forvaltningen av fellesskapets ressurser. I denne rapporten undersøker vi hva NAV-veiledere mener er de største utfordringene i oppfølgingen av unge brukere, og om en
sterkere grad av spesialisering er gunstig i oppfølgingen av unge. Rapporten ser også på de tre ulike ungdomsgarantiordningene NAV forvalter.

  • Published: 10. November 2015
  • Ordering ID: 20446

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og sosialdepartementet