Fafo reports

Search publications

NITO i lokale lønnsforhandlinger
Erfaringer med individorientering og tvisteløsning fra Norge og Sverige

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 520

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 2006 Id-nr.: 520