Skip to main content
  • Heidi Nicolaisen

Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling?

  • Fafo-rapport 362
  • Fafo-rapport 362

I denne rapporten beskrives normalarbeidsdagens utvikling på 1990-tallet i LO/NHO-området. Her har det imidlertid vært liten endring. Derfor er det også gjort en studie av to bransjer som har gått hver sin vei i utviklingen av arbeidstidsspørsmålet. Bankbransjen har fleksibilisert sine ordninger, mens bryggeribransjen har styrket normalarbeidsdagens posisjon i sin tariffavtale.

De ulike hendelsesforløpene søkes forstått ut fra varierende markedsvilkår og institusjonelle trekk. De involverte parters strategier og den symbolske meningskampen om fleksibilisering og arbeidstid trekkes også inn for å skape en forståelse av problematikken rundt normalarbeidsdagen.

  • Published: 7. February 2001
  • Ordering ID: 362
Last ned publikasjonen

Fafo researchers