Fafo reports

Search publications

Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor
Organisering og gjennomføring av det lokale oppgjøret i 2000

Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 361

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 2001 Id-nr.: 361