Skip to main content
  • Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten

Nye tjenester på postkontorene?

  • Fafo-rapport 249
  • Fafo-rapport 249
Denne rapporten handler om muligheten for å styrke og opprettholde et landsdekkende nett av postkontorer gjennom å tilby nye tjenester ved postkontorene. Bakgrunnen er nedgangen i antall skranketjenester utført ved norske postkontor de senere årene, og den påfølgende nedleggingen av 1500 postkontorer over en treårsperiode. Formålet med rapporten er å undersøke om det er mulig å bedre lønnsomheten og øke antallet skranketjenester i postkontornettet ved å tilby tjenester for offentlige etater, banker og andre tjenesteprodusenter. Tre konsepter eller utviklingsretninger for fremtidens postkontor drøftes: Postkontoret som distribusjonssentral for offentlige tjenester, postkontoret som filial for finansielle tjenester, og postkontoret som supermarked for landsdekkende tjenester.

Rapporten beskriver og analyserer resultatene fra en landsomfattende undersøkelse om publikums holdninger til Posten, postkontorene og postpolitikken, og deres interesse for nye tjenester på postkontorene. De tre konseptene drøftes i lys av både denne undersøkelsen, internasjonale utviklingstrekk innenfor postsektoren, og hvordan utvikling av ny teknologi og nye betjeningsformer vil påvirke behovet for ulike typer skranketjenester i fremtiden. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Den norske Postorganisasjon.
  • Published: 26. January 1998
  • Ordering ID: 249