Fafo reports

Search publications

Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien

Heidi Gautun

Fafo-rapport 2012:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Gautun

Published: 2012 Id-nr.: 20232