Skip to main content
  • Fafo-rapport 2016:10
  • Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland

Rekruttering til design- og håndverksfagene

  • Fafo-rapport 2016:10
 

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse som er gjennomført i forbindelse med gjennomgangen av tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Her retter vi søkelyset mot rekrutteringen til utdanningsprogrammet design og håndverk. Oppdragsgiver for prosjektet er Utdanningsdirektoratet. Hovedformålet med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design og håndverk og til de ulike fagene innen utdanningsprogrammet. I rapporten benytter vi oss dels av analyser av registerdata og statistikk og dels av kvalitative intervjuer på skolenivå som er gjennomført i forbindelse med prosjektet.

  • Published: 29. March 2016
  • Ordering ID: 20572
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0287-8 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0288-5 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo researchers

Commissioned by