Skip to main content
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Renholdsbransjen sett nedenfra

  • Fafo-rapport 2018:26
  • Fafo-rapport 2018:26

I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjennings-ordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. I denne rapporten undersøker vi om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Bildet som tegnes er ikke entydig. Tidspresset er fortsatt en utfordring, men lønnsutviklingen i bransjen gir grunn til optimisme.

  • Published: 16. August 2018
  • Ordering ID: 20675
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0457-5 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0458-2 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo researchers

Commissioned by

  • The Norwegian Labour Inspection Authority