Fafo reports

Search publications

Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen

Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp

Fafo-rapport 2007:31

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen, Tone Fløtten

Published: 2007 Id-nr.: 20031