Fafo reports

Search publications

Sirkulær migrasjon
Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland

Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland

Fafo-rapport 2010:29

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 2010 Id-nr.: 20173