Fafo reports

Search publications

Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft

Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2016:15

Nettutgave

Project: Likebehandling ved utleie av arbeidstakere

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Mona Bråten, Sissel C. Trygstad

Published: 2016 Id-nr.: 20577