Skip to main content
  • Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass

Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU

  • Fafo-rapport 2016:16
  • Fafo-rapport 2016:16

Dette er den tredje rapporten fra innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator» (SamBIM), og den andre av to rapporter som beskriver rehabiliteringen av Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dette byggeprosjektet inngår som et case i innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator» (SamBIM). Rapporten omhandler koblingen mellom detaljprosjekteringsfasen og byggefasen i en såkalt samhandlingsfase. Den beskriver også erfaringer med bruk av såkalte BIM-kiosker på byggeplassen.

  • Published: 25. May 2016
  • Ordering ID: 20578