Skip to main content
  • Fafo-rapport 2014:15
  • Kristin Alsos og Line Eldring

Solidaransvar for lønn

  • Fafo-rapport 2014:15
 

I arbeidet mot sosial dumping har styrking av allmenngjøringsordningen stått sentralt. Dette gjelder særlig virkemidler for å sikre at allmenngjorte bestemmelser etterleves. Solidaransvar for lønn og feriepenger har nettopp et slikt formål. Ordningen ble innført i 2010 og skal sikre at arbeidstakere i en kontraktkjede får utbetalt lønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrift. I dette prosjektet har vi studert erfaringene med solidaransvar så langt.

  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 20362
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0105-5 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0106-2 (nettutgave) ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Commissioned by