Fafo reports

Search publications

Forskningsbasert politikk?
En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet

Beret Bråten og Olav Elgvin

Fafo-rapport 2014:16

Nettutgave

Project: Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Olav Elgvin

Published: 2014 Id-nr.: 20363