Fafo reports

Search publications

Sykepleiernes kompetanse
Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:36

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 2009 Id-nr.: 20126