Fafo reports

Search publications

Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse

Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 455

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Jon Erik Dølvik

Published: 2004 Id-nr.: 455