Skip to main content
  • Fafo-rapport 2011:10
  • Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Ulikt arbeid – ulike behov

Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv

  • Fafo-rapport 2011:10
 

Mange eldre arbeidstakere går tidlig ut av arbeidslivet, noen fordi de er slitne, andre fordi de ønsker mer fritid. Men samfunnet trenger deres arbeidskraft. Mange eldre arbeidstakere kunne også tenke seg å fortsette i arbeid dersom forholdene legges til rette for det. I denne rapporten ser vi på hva ulike typer av virksomheter gjør både for å motivere til fortsatt yrkesaktivitet og for å tilrettelegge arbeidet for dem som trenger det. Er det forskjell på hva virksomhetene gjør, og i så fall hvorfor? Hvilke erfaringer kan hentes fra virksomhetenes aktivitet på dette området? Er det samsvar mellom de utfordringer eldre arbeidstakere har og de tiltak virksomhetene velger?

  • Published: 5. February 2011
  • Ordering ID: 20201
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-798-9 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-799-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Commissioned by