Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik

Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid

En analyse av endringen i forholdet mellom utdanning og yrke

  • Fafo-rapport 045
  • Fafo-rapport 045
  • Published: 7. January 1985
  • Ordering ID: 045

Fafo researchers