Skip to main content
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland

Velferd og produksjon

Konkurranseevnen og samspillet mellom offentlig og privat sektor

  • Fafo-rapport 147
  • Fafo-rapport 147

Dette er en av fem rapporter Fafo utfører for prosjektet "Norge som industrinasjon", på oppdrag fra LO og NHO via "Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Næringsutvikling".

Spørsmålet som stilles i rapporten er hvordan samspillet mellom offentlig og privat sektor kan bedres for å bidra til å øke konkurransekraften i bedrifter som produserer i Norge. Økt konkurranseevne kan i utgangspunktet oppnås ved redusert kostnadsvekst eller bedret produkt- og bedriftsutvikling. I rapporten legges det vekt på myndighetenes rolle knyttet til den bedrifts- og utviklingsorienterte tilnærmingen til økt konkurranseevne. Følgende temaer beskrives og drøftes:

  •     Koplingspunktene mellom offentlig og privat sektor
  •     Stor eller liten offentlig sektor, hva er best?
  •     Konkurranseevnen slik vi vanligvis beskriver den
  •     Konkurranseevne i bedrifter og nettverk
  •     Regionale samarbeidsmønstre i næringsutviklingen
  • Published: 16. January 1993
  • Ordering ID: 147