Fafo reports

Search publications

Vi streiker for å slippe å streike
NOFU-streiken 2002: En samarbeidsorientert organisasjon i konflikt

Nina-M Kristiansen Skalle

Fafo-rapport 416

Nettutgave

Published: 2003 Id-nr.: 416