Fafo reports

Search publications

Virker tvang?
Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen

Fafo-rapport 234

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 1997 Id-nr.: 234