Skip to main content
  • Gudmund Hernes og Atle Marøen

Fagbevegelsen og arbeidslivet

Data og diagrammer 1985-86

  • Fafo-rapport 042
  • Fafo-rapport 042

I denne boken presenteres i lettfattelig og oversiktlig form en rekke ulike opplysninger om fagbevegelsen og arbeidslivet. De spenner fra data om alle medlemsforbund i LO, YS og AF til arbeidsulykker, fra holdninger til streik til pensjonsbestemmelser i europeiske land.

Boken vil være et nyttig oppslagsverk for en rekke grupper, fra fagorganiserte til informasjonsarbeidere, elever og studenter til lærere.

En stor del av opplysningene presenteres her for første gang. Informasjonen er hentet fra en rekke kilder - historiske verker, offentlig statistikk, internasjonale organisasjoner og opinionsundersøkelser.

  • Published: 4. January 1985
  • Ordering ID: 042

Fafo researchers