Skip to main content
  • Hanne Bogen

"Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00."

Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige

  • Fafo-notat 2007:20
  • Fafo-notat 2007:20
Notatet er i hovedsak en beskrivelse av arbeidstreningstiltaket Jobben, et lavterskeltiltak for rusmiddelavhengige i regi av Frelsesearmeens rusomsorg, region øst. Notatet er i hovedsak en beskrivelse av tiltaket, men får også gjennom intervjuer med ledere og deltakere frem synspunkter om hva som fungerer og hva som eventuelt kunne forbedres ved tiltaket. Notatet er utarbeidet av Fafo for Frelsesarmeens rusomsorg, region Øst.
  • Published: 17. January 2007
  • Ordering ID: 10040
Last ned publikasjonen

Fafo researchers