Skip to main content
  • Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding

Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer

Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren

  • Fafo-notat 2007:22
  • Fafo-notat 2007:22

Hensikten med dette prosjektet har vært å studere hvordan teknologi og offentlig politikk under ulike bransjemessige forhold påvirker arbeidsgiveres valg, og funksjons­hemmedes muligheter for deltakelse i arbeidsmarkedet. Spørsmålet som stilles er hvilke barrierer som stenger ute eller støter ut mennesker med funksjonsnedsettelser, og hvilke som bidrar til innlemmelse og inkludering. Fafo-forsker Hilde Haualand har skrevet kapitlet om IKT-bransjen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), og er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges Forskningsråd.

  • Published: 18. January 2007
  • Ordering ID: 10042

Fafo researchers