Publications

Search publications

Helt fram mot heltidskultur
Underveisrapportering fra et innovasjonsprosjekt

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-notat 2022:08

Last ned nettutgave

Project: All the way - a new path towards full-time culture

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Published: 2022 Id-nr.: 10370