Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Hvor mange har rett til AFP?

  • Fafo-notat 2004:04
  • Fafo-notat 2004:04
Formålet med denne kartleggingen er å undersøke:
1) Hvor stor andel har rett til AFP i ulike aldersklasser?
2) Er andel med rett til AFP høyere blant eldre enn blant yngre arbeidstakere, og er det ut fra dette grunn til å tro at dekningsgraden for AFP er høyere enn 60 prosent?
  • Published: 3. January 2004
  • Ordering ID: 728
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)