Skip to main content
  • Bård Jordfald og Dag Olberg

IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering

  • Fafo-rapport 391
  • Fafo-rapport 391

Denne studien sammenfatter resultatene fra et prosjekt om informasjons- og kommunikasjonsteknologisektoren – IKT-sektoren.

Deler av IKT-sektoren har i de siste årene vært igjennom store forandringer, først med kraftig ekspansjon, deretter betydelig avskalling. I rapporten beskrives sysselsetting og bedriftstyper i IKT-sektoren. Videre diskuteres interesseorganisering og avtaleforhold, og et utvalg tema knyttet til organisatorisk arbeidsmiljø – blant annet arbeidstid, selvbestemmelse, kompetanse, mobilitet, samt motivasjons- og belønningsformer.

  • Published: 21. February 2002
  • Ordering ID: 391
Last ned publikasjonen

Fafo researchers