Publications

Search publications

Videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet
Data fra Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB

Ståle Østhus

Fafo-rapport 2021:21

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB

Forskere på Fafo: Ståle Østhus

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20791