Skip to main content
  • Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen

Kompetente parter i energibransjen

  • Fafo-rapport 2014:04
  • Fafo-rapport 2014:04

I denne rapporten retter vi oppmerksomheten mot partssamarbeid i energibransjen. Vi undersøker hvordan partssamarbeidet fungerer i bedrifter hvor EL & IT Forbundet har tariffavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge. Hvordan er samarbeidsforholdene mellom ledelse og tillitsvalgte i disse virksomhetene, og har EL og IT- tillitsvalgte innflytelse over beslutninger som er viktige for dem? Rapporten er spesielt opptatt av om ledelsen i virksomheter i bransjen er flink nok til å inkludere tillitsvalgte i ulike beslutningsprosesser, og om tillitsvalgte på ulike nivåer er godt nok skolerte, har nok kompetanse, til å håndtere sin rolle, og derigjennom bidra til at bedriftene utvikler seg i ønsket retning.

  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 20351
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • EL & IT ForbundetEnergi Norge