Skip to main content
  • Dag Olberg (red)

Kultur mot arbeidsløshet

  • Fafo-rapport 039
  • Fafo-rapport 039

«Kultur mot arbeidsløshet» var tittelen på FAFOs konfe­ranse om kultur og sysselsetting i desember 1984. Konferansen satte søkelys på både kulturpolitikk og arbeidsmarkedspolitikk. I dag står vi overfor store utfordringer både når det gjelder kulturlivet og arbeids­livet. På flere felter griper problemstillingene om kultur og sysselsetting over i hverandre.

Blant temaene som ble tatt opp på konferansen var:

  • Perspektiver på utviklingen framover.
  • Bruk av sysselsettingsmidler innen kultursektoren.
  • Situasjonsrapporter, lokale eksempler og erfaringer.
  • Kulturpolitikk og arbeidsmarkedspolitikk.

Dag Olberg har i denne rapporten samlet noen av de mest sentrale innleggene fra konferansen.

  • Published: 1. January 1985
  • Ordering ID: 039

Fafo researchers