Skip to main content
  • Arne Krokan

Ungdomsguiden for Oslo

  • Fafo-rapport 040
  • Fafo-rapport 040

Dette er det første forsøket på å samle aktuell informasjon i en bok til bruk for ungdom som ønsker å bo og trives i Oslo.
Her finner du ideer og tips om hvor­dan du kan skaffe deg bolig, arbeid og utdanning. Boka forteller hva du kan gjøre i fritida og hvordan du kan oppleve Oslo.

Boka prøver også å sette ord på ung­dommens egen erfaring - slik som du bare fikk muntlig før. Også du som er født og oppvokst i Oslo kan sikkert finne ny kunnskap i boka.

Forfatteren av boka, Arne Krokan, har i flere år vært daglig leder av Ung­domsinformasjonen i Oslo.

  • Published: 2. January 1985
  • Ordering ID: 040