Skip to main content
  • Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke

Lønnsdannelsen i staten

Mulige utviklingsbaner

  • Fafo-rapport 513
  • Fafo-rapport 513

Rapporten tar opp en rekke sider ved lønns- og forhandlingssystemet i staten. De to viktigste spørsmålene som drøftes, er:
• Hva om statens hovedtariffavtaler var ulike etter motpart?
• Hva om vesentlig mer av lønnsdannelsen foregikk lokalt?
Til drøftingen nyttes innsikt fra andre forhandlingsområder i Norge, samt fra den sterkt desentraliserte lønnsdannelsen i den svenske staten. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

  • Published: 6. February 2006
  • Ordering ID: 513
Last ned publikasjonen

Fafo researchers