Skip to main content
  • Heidi Gautun

Når fleksibilitet fremmer fellesskap

Nye arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg

  • Fafo-rapport 399
  • Fafo-rapport 399

Nye, fleksible arbeidstidsordninger, som går ut på at arbeidstakere selv i større grad skal velge tidspunktene for når de vil jobbe har blitt kritisert for å være individualistiske og true kollektivet. Denne case- studien viser at tre virksomheter innen pleie- og omsorg som har prøvd nye arbeidstids- og turnusordninger faktisk har styrket arbeidsfellesskap og samhold. Det ser også ut som om ordningene er helt avhengig av sterke fellesskap for å fungere.

I stedet for å følge tradisjonell turnus, satt opp for seks uker av gangen av avdelingsledere, utarbeider ansatte på egen hånd en plan for når de ønsker å jobbe de neste seks ukene. Deretter forhandler de i møter med andre ansatte seg fram til et turnusoppsett som skal følges. Et stort flertall av de ansatte er fornøyd med ordningene, og vil ikke gå tilbake til tradisjonell turnus.

Studien viser at arbeidstidsordninger som Ønsketurnus, Bevegelig arbeidstid og Virksomhets- og individtilpasset turnus kan gi fordeler til de ansatte, bedre brukernes situasjon, styrke rekrutteringen samt redusere sykefraværet dersom de planlegges og gjennomføres riktig.

  • Published: 28. February 2002
  • Ordering ID: 399
Last ned publikasjonen