Other Fafo publications

Search publications

Kristine Nergaard
Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole
Spesialkjøringer for Norsk Lærerlag på basis av Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1993
Andre Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Arne Pape
Debattopplegg om nye lønnssystemer for grafisk industri og kartonasjeindustrien
Heftet kan bestilles hos Norsk Grafisk Forbund, tlf. 22 03 13 06
Andre utgivelser
Other Fafo-publications
Marianne Depraetere og Arild H. Steen
Andre Fafo-utgivelser
Other Fafo-publications
Andre Fafo-utgivelser
Terje Rød Larsen (red)
Kompetanse og kontrovers
Festskrift til Gudmund Hernes’ 50-års dag
Andre Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe
Eksperimentet som feilet?
Velferdsstaten, bedriftene og førtidspensjonering
Andre Fafo-utgivelser
Torunn Olsen
Vedlegg til "Det kom som et sjokk"
En oversikt over ansattes rettigheter ved fusjoner og fisjoner
Andre Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes
Andre Fafo-utgivelser
Mobbing på arbeidsplassen
Intervjuundersøkelse utført av Scan-Fact
Andre Fafo-utgivelser
<<  1 2 3 4 [5