Skip to main content
Stein Ringen (red.)

Hva skjer med demokratiet?

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser
Rapport fra konferanse i regi av Norge 2000 AS, Verdikommisjonen, Ytringsfrihetskommisjonen, Fafo, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kommunenes Sentralforbund og Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening. Konferansen 'Hva skjer med demokratiet?' ble avholdt i Gamle Losjen i Oslo den 20. september 1999.
  • Published: 1. January 2000
  • Ordering ID: 928