Skip to main content

Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser

Dette er et sammendrag av de viktigste konklusjoner og perspektiver fra de tre rapportene som er skrevet for LO Stat under forskningsprogrammet Tillitsvalgte i en ny tid. Tema er nye utfordringer for de lokale tillitsvalgte som følge av omstilling i statlig sektor.

Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO – med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat. Av Mona Bråten. Fafo-rapport 396
Tillitsvalgt i omstillingenes tid. Av Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle og Inger Marie Hagen. Fafo-rapport 400
Sosiale ordninger under press. En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter. Av Tove Midtsundstad. Fafo-rapport 401

  • Published: 1. January 2002
  • Ordering ID: 933
Last ned publikasjonen