Other Fafo publications

Search publications

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen
Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016

Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll

Nettutgave

Prosjekt: Sharing economy - a Nordic pilot study

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes

Utgitt: 2016