Other Fafo publications

Rapportsøk-en

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012. Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Elin Svarstad

Last ned nettutgaven

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

Utgitt: 2018 Id-nr.: 958