Other Fafo publications

Search publications

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012

Elin Svarstad

Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Last ned nettutgaven

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

Published: 2018 Id-nr.: 958